Wat is DISI?

Het Disrupted Societies Insitute (DISI) is een start-up denktank en adviesbureau, opgericht door een jonge, internationale groep academici met als doel sociaal ontwrichtende krachten in onze samenlevingen beter te begrijpen. We zien steeds meer polarisatie en verdeeldheid tussen groepen burgers. Tegelijkertijd lijken oplossingen voor deze problemen verder uit zicht te raken. Daarom is het nodig om grondig te begrijpen wat onze maatschappij uit elkaar zou kunnen doen groeien om zo te heroverwegen wat deze bij elkaar kan houden. Bij DISI bundelen we onze krachten om gedegen onderzoek te doen, beleidsadvies te geven en praktische oplossingen aan te dragen. Wat ons uniek maakt? We zijn gedreven, academisch geschoold en niet bang om ons in de samenleving te begeven. We zoeken, waar mogelijk, naar creatieve oplossingen om academie en maatschappij te verbinden. Sterker nog: we houden net zo veel van onderzoek als van actie.

Ons onderzoek

De academicus in ons snakt naar het in kaart brengen van mogelijke problemen via gedegen, helder en doelgericht onderzoek. We staan op onze strepen als het gaat om kwaliteit en streven tegelijkertijd naar toegankelijkheid. Verwacht academische diepgang in een jong jasje.

Sociale scheidslijnen in kaart brengen

In tijden van ontwrichting hebben burgers de neiging om zich terug te trekken in hun eigen groep en de nadruk te leggen op identiteitsverschillen. Dit leidt tot onbegrip en verdere polarisatie. Wij brengen deze sociale scheidslijnen in kaart, identificeren polariserende labels en ontdekken identiteitskenmerken die mensen juist verbinden. Als een afgestudeerd nationalisme-expert van de University of Edinburgh heeft Luuc ervaring in het onderzoeken van groepsidentiteiten en hoe deze identiteiten mensen kunnen verdelen én verbinden. Lees zijn hoofdstuk hierover in Political Science and Changing Politics of bekijk ons sessie bij the Innocracy conference.

Vertrouwensprocessen analyseren

Vertrouwen is het bindmiddel in onze samenleving. We hebben een zekere mate van vertrouwen in de overheid, instituties en elkaar nodig om als samenleving te kunnen functioneren en overeenstemming te vinden over controversiële problemen. Helaas laten recente peilingen historische lage vertrouwenscijfers zien. Om wantrouwen te begrijpen en tegen te gaan moeten we eerst weten hoe vertrouwensprocessen werken en hoe deze zijn ingebed in hun omgeving. Als academisch onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, heeft Larissa ervaring met het onderzoeken van vertrouwensontwikkelingen op het snijvlak van sociale psychologie en politieke wetenschap.

Responsieve beleidsaanpassing

Beleidsaanpassingen, uitgevoerd zonder connectie met burgers, kunnen ervoor zorgen dat zij worden verwelkomd met weinig acceptatie en grote ontevredenheid. Het is nodig om een daadwerkelijke toenadering te bewerkstelligen tussen regering en burgers. DISI heeft een innovatief vijf-stappenplan ontwikkeld voor beleidsadvies dat voldoende aansluiting vindt bij de burgers. We stellen richtlijnen op die ervoor zorgen dat beleid sociale ontwrichting kan voorkomen. Deze richtlijnen hebben de praktijk doorstaan en gepubliceerd in bijvoorbeeld het Harvard Negotiation Journal. Lees Anatol’s artikel hier .

Onze actie

Ons onderzoek breekt uit de ivoren toren. We zijn ervan overtuigd dat onderzoek zich in de maatschappij moet begeven om daadwerkelijke verandering teweeg te brengen. Tegelijkertijd houden wij van opschudding. Soms is het nodig om slapende honden wakker te maken om een vastgeroeste situatie te verbeteren. We faciliteren verschillende interventies om dat doel te bereiken.

Verhalen ontdekken

Het begrijpen van het standpunt van de ander begint bij het bespreekbaar maken ervan. Podcasts zijn een uitstekende manier om verschillende groepen met elkaar te laten praten en daarmee een grote impact te bereiken. Via het organiseren van zogenaamde buurtradio’s faciliteren wij de productie van een serie podcasts over (sociale, economische, publieke) problematiek in de buurt. Discussie tussen verschillende groepen neemt een centrale plek in tijdens de opname. Door de podcasts online te publiceren kunnen we de publieke reikwijdte – en daarmee impact – vergroten. Door Luuc’s uitgebreide ervaring met het produceren van podcasts bij Radio Swammerdam heeft DISI voldoende vaardigheden in huis.

Bubbelbijeenkomst

Staten, regio’s en buurten raken steeds vaker opgedeeld in kleine ‘bubbels’. Met burgers die weinig aandrang voelen om over de loopgraven heen te kijken, wordt het maken van effectief beleid steeds lastiger. DISI werkt met een #reconnectingpeople aanpak om bepaalde veranderingen in de maatschappij goed te kunnen bespreken en op te vangen. Anatol heeft ervaring in het oplossen van dit soort impasses, onder andere in zijn werk rondom de Duitse energiewende. Hij bracht meer dan twintig wantrouwende stakeholders bij elkaar om samen te werken aan een nieuw en functionerend energiestelsel.

Vertrouwensworkshop

We gaan er niet van uit dat we vertrouwen kunnen ‘bouwen’. Wat we wel kunnen doen is bewustwording creëren over het wantrouwen – en vertrouwen – dat er bestaat in een bepaalde omgeving. Via workshops en rollenspellen met betrokken stakeholders kunnen we achterhalen waar vertrouwen zit en waar niet: misschien is het vertrouwen tussen burgers wel goed, maar ontbreekt dit vertrouwen in de lokale overheid? In onze vertrouwensworkshops leren deelnemers vertrouwen en wantrouwen te herkennen en begrijpen. Larissa’s expertise over dit onderwerp komt hier van pas, alsmede Anatol’s praktische ervaring met het leiden van verschillende initiatieven over vertrouwen tussen beleidsmakers en de lokale gemeenschap gedurende de VN Klimaatconferentie.

Ons team

Anatol Itten

Anatol Itten

Conflict

Dr. Anatol Itten deed promotieonderzoek naar publieke conflictbemiddeling bij de Universiteit van Luzern. Hij was research fellow bij het Public Mediation Programma aan de Universiteit van Amsterdam en heeft gewerkt voor het Duitse Ministerie van Klimaat ten tijde van de VN Klimaatconferentie in Bonn. Daarnaast heeft Anatol meer dan zes jaar werkervaring in public policy advocacy. Zijn werk is gepubliceerd in internationale, peer-reviewed tijdschriften en boeken. Anatol’s focus bij DISI is het oplossen van conflict, ontwikkelen van strategie om democratische ontworteling tegen te gaan en burgerparticipatie te bevorderen.

Larissa Versloot

Larissa Versloot

Vertrouwen

Larissa Versloot MSc. is politicoloog, communicatiewetenschapper en historica. Haar specialisatie ligt bij de internationale betrekkingen, wat ook de belangrijkste focus is in haar huidige werk bij de Universiteit van Kopenhagen, en eerder aan de Universiteit van Amsterdam en Leiden. Ze doet promotieonderzoek naar vertrouwen in internationale onderhandelingen, deels gemotiveerd door haar eerdere werkervaring bij de Verenigde Naties in New York. Bij DISI specialiseert Larissa zich in het veranderende karakter van vertrouwen en wantrouwen. Specifiek focust zij zich op vertrouwensinteractie tussen individuen, groepen en (democratische) instituties.

Luuc Brans

Luuc Brans

Identiteit

Luuc Brans MSc. is politiek socioloog, werkzaam als docent politicologie bij de Universiteit van Amsterdam. Zijn interesse in nationalisme ten tijde van politieke omwenteling komt tot uitdrukking in zijn startend promotieonderzoek naar Duitse nationale identiteitsvorming na de val van de Berlijnse Muur. Daarnaast is Luuc een podcast producent over academisch onderzoek, om inzichten uit de academie beschikbaar en toegankelijk te maken voor een breder publiek. Luuc’s werk bij DISI richt zich op de relatie tussen identiteit en sociale inclusie, en de creatieve informatieverspreiding van onderzoeksresultaten via podcasts en andere platformen.

Contact

Het Disrupted Societies Institute (DISI) is een onafhankelijke internationale denktank, opgericht in 2018 in Amsterdam, en bestudeert en herontdekt de mogelijkheden om onze gedeelde samenlevingen minder gepolariseerd te maken. Dat is nodig, omdat we merken dat burgers steeds meer vervreemd van elkaar raken, politieke tegenstellingen steeds extremer worden en democratische consensus soms ver te zoeken is. In de kern biedt DISI sociaal onderzoek, advies en stimuleert maatschappelijke verbondenheid. Lijst van publicaties.
  •   +31 6 22880708
  •   Derkinderenstraat 44, 1062 Amsterdam
  •   hello@disinstitute.com